Produkter

Mobila skåp

– för logistik och modulsystem

INNOVATIVT Våra mobila skåp har en tilltalande design med fokus på funktion, kvalitet och flexibilitet. För att säkerställa dessa värden bedriver vi kontinuerlig produktutveckling och miljö- anpassning. Vi förbehåller oss därmed rätten till ändringar i utförande och konstruktion.

FUNKTIONELLT De mobila skåpen är uppbyggda av kompaktlaminat, vilket ur hygiensynpunkt är en stor fördel då inget organiskt material kan växa på ytan. Kompaktlaminat är ett starkt och motståndskraftigt material som samtidigt är enkelt att rengöra med alla typer av rengörningsmedel (dock utan slipande substanser).

KVALITATIVT Våra utvalda kvalitetsmaterial, aluminium i kombination med kompaktlaminat, innebär en grund för ett mobilt skåp med lång hållbarhet. Våra mobila skåp är genomtänkta in i minsta detalj, inte bara ur hygiensynpunkt utan även med tanke på högsta kvalitet.

FLEXIBELT Sätt era egna gränser för användningen av våra mobila skåp. Vi har medvetet inte delat in skåpen i olika användningsområden utan öppnar istället för hur era behov, miljöer och funktionsbehov ser ut.