Produkter

UTFÖRANDE Läs mer >
CLASSIC (Spånplatta)
STRONG (Plywood)
SOLID (MDF-board)

Hyllskåp, 2100

Alla mått anges i mm. Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.

Artiklar som slutar på -1 har vänsterhängd lucka, -2 högerhängd lucka, -3 parlucka och -0 är utan lucka.

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere.

Skåp med en fast hylla och fem flyttbara hyllor.

Lucka med hängning, Höger (-2) Vänster (-1) Hyllskåp delad lucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
400 450 2100 600407-1
400 450 2100 600407-2
400 600 2100 600408-1
400 600 2100 600408-2
500 450 2100 600507-1
500 450 2100 600507-2
500 600 2100 600508-1
500 600 2100 600508-2
600 450 2100 600607-1
600 450 2100 600607-2
600 600 2100 600608-1
600 600 2100 600608-2

 

ParluckaHyllskåp delad parlucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
800 450 2100 600807-3
800 600 2100 600808-3
1000 320 2100 601012-3
1000 450 2100 601005-3
1000 600 2100 601006-3

 

Delad lucka

Skåp med en fast hylla och fem flyttbara hyllor.

Lucka med hängning, Höger (-2) Vänster (-1)Hyllskåp delad lucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
400 450 2100 600405-1
400 450 2100 600405-2
400 600 2100 600406-1
400 600 2100 600406-2
500 450 2100 600505-1
500 450 2100 600505-2
500 600 2100 600506-1
500 600 2100 600506-2
600 450 2100 600605-1
600 450 2100 600605-2
600 600 2100 600606-1
600 600 2100 600606-2

 

ParluckaHyllskåp delad parlucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
800 450 2100 600805-3
800 600 2100 600806-3
1000 450 2100 601003-3
1000 600 2100 601004-3

 

Hel lucka

Skåp med en fast hylla och fem flyttbara hyllor.

Lucka med hängning, Höger (-2) Vänster (-1)Hyllskåp 600x600x2100

Bredd Djup Höjd Art.nr
300 450 2100 600303-1
300 450 2100 600303-2
300 600 2100 600304-1
300 600 2100 600304-2
400 450 2100 600403-1
400 450 2100 600403-2
400 600 2100 600404-1
400 600 2100 600404-2
500 450 2100 600503-1
500 450 2100 600503-2
500 600 2100 600504-1
500 600 2100 600504-2
600 450 2100 600603-1
600 450 2100 600603-2
600 600 2100 600604-1
600 600 2100 600604-2

 

ParluckaHyllskåp parlucka 800x600x2100

Bredd Djup Höjd Art.nr
800 450 2100 600803-3
800 600 2100 600804-3
1000 450 2100 601001-3
1000 600 2100 601002-3

 

Hel lucka och skiljevägg

Hyllskåp parlucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
1000 450 2100 601013-3 Skiljevägg. Två fasta och sex flyttbara hyllor.

 

 

 

 

 

 

Hyllskåp parlucka

Bredd Djup Höjd Art.nr
1000 450 2100 601015-3 Skiljevägg. Två fasta och tolv flyttbara hyllor.