Produkter

UTFÖRANDE Läs mer >
CLASSIC (Spånplatta)
STRONG (Plywood)
SOLID (MDF-board)

Bänkskivor

Alla mått anges i mm.

Rostfri

Rostfri stålplåt med vattenfast spånskiva. Omvikt kant.
Ange längd vid beställning. Rekommenderad maxlängd 3 000 mm.

Rostfri Syrafast
Djup Art.nr Djup Art.nr
450 20450-RF 450 20450-RFS
600 20600-RF 600 20600-RFS
750 20750-RF 750 20750-RFS
800 20800-RF 800 20800-RFS

 

Polypropen

Standardkulör: Vit eller grå RAL 7032.
Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup Art.nr
450 20450-PP
600 20600-PP
750 20750-PP
800 20800-PP

Skiva i polypropen går även att beställa som diskbänksbeslag med integrerad disklåda. Kontakta oss för mer information.

Epoxy

Bänkskiva i epoxy, med goda egenskaper av kemikaliebeständighet. Väl anpassad för laboratorier.
Maxlängd 2 400 mm.

Djup Art.nr
200 20200-EP
300 20300-EP
453 20453-EP
603 20603-EP
753 20753-EP
803 20803-EP

Skiva i epoxy går även att beställa som diskbänksbeslag med integrerad disklåda. Kontakta oss för mer information.

Kompaktlaminat

16 mm homogen laminat. Standardkulör: Vit eller ljusgrå yta med brun kärna. Finns även att tillgå med svart kärna.
Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup Art.nr
453 20453-KO
603 20603-KO
753 20753-KO
803 20803-KO

Massive

Skivor-h-rn-12b

30 mm oljad massiv stavlimmad trä. Rak kant.
Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.

Djup Art.nr
453 20453-MA
603 20603-MA
703 20703-MA
803 20803-MA

Basic – Rak kant

Skivor-h-rn-1b

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup Art.nr
100 20100-RA
200 20200-RA
300 20300-RA
453 20453-RA
603 20603-RA
753 20753-RA
803 20803-RA

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant alternativt hög bakkantslist.

Form

Skivor-h-rn-7b

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och postformad i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup Art.nr
453 20453-PF
603 20603-PF
753 20753-PF
803 20803-PF

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant, Hög bakkantslist, Uppvikt bakkant, och/alternativt Nedvikt framkant.

Classic

Skivor-h-rn-2b

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Överlaminerad klarlackerad massiv träkantslist runt om.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Kantlist i bok Kantlist i björk Kantlist i ek
Djup Art.nr Djup Art.nr Djup Art.nr
100 20100-ÖB 100 20100-ÖÖ 100 20100-ÖE
200 20200-ÖB 200 20200-ÖÖ 200 20200-ÖE
300 20300-ÖB 300 20300-ÖÖ 300 20300-ÖE
453 20453-ÖB 453 20453-ÖÖ 453 20453-ÖE
603 20603-ÖB 603 20603-ÖÖ 603 20603-ÖE
753 20753-ÖB 753 20753-ÖÖ 753 20753-ÖE
803 20803-ÖB 803 20803-ÖÖ 803 20803-ÖE

Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant alternativt hög bakkantslist.