UTFÖRANDE Läs mer >
CLASSIC (Spånplatta)
STRONG (Plywood)
SOLID (MDF-board)

Skarvlist

s65-03-colorFör skarvning av längsgående sockel eller takanslutning. Vit plast.

Höjd Art.nr
149 10454-1
299 10455-1
599 10456-1